Počet studentů na soukromých VŠ

Tento kvantitativní indikátor udává přehled o počtu vysokoškolských studentů na soukromých školách ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního města. Vypovídá nejen o atraktivitě a kvalitě brněnských vysokých škol, ale také o celkové atraktivitě města Brna. Soukromé vysoké školy nemají tak pevné postavení v porovnání s veřejnými vysokými školami. Přesto zde však v roce 2011 studovalo cca 5 500 studentů. Od té doby však dochází k poklesu studentů. Mnohé soukromé vysoké školy také zanikly. V roce 2017 v Brně evidujeme 5 soukromých vysokých škol s počtem cca 2 700 studentů (tedy o polovinu méně jak v roce 2011). Výkonové ukazatele MŠMT

Data a zdroje

CSV

Počet studentů na soukromých VŠ

Stáhnout