Počet školních zařízení

O šancích dětí a mládeže v domácí i zahraniční konkurenci významně rozhoduje jejich vzdělávání. Významným ukazatelem je kromě kvality výuky také množství škol a jejich kapacita. Ve školním roce 2015/2016 se na území města nacházelo 136 mateřských a 66 základních škol. Středních škol bylo na území Brna 56, zřizovatelem převážné většiny středních škol je Jihomoravský kraj. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB

Data a zdroje

CSV

Počet školních zařízení

Stáhnout