Přestupky v Brně

Přestupky na území města eviduje více institucí. V předkládané statistice jsou zahrnuty přestupky evidované Městskou policií Brno a Policií ČR. Od přestupků v evidenci celní správy a vězeňské služby bylo vzhledem k zanedbatelným počtům na území města odstoupeno. Přestupků je v Brně v porovnání s trestnými činy evidováno asi 9-10x více, přičemž většina přestupků (téměř 80 %) je dopravní povahy. Počty přestupků nevykazují, na rozdíl od počtu trestných činů, v delším časovém horizontu jednotný trend. ČSÚ: Statistická ročenka Jihomoravského kraje, kap. Kriminalita.

Data a zdroje

CSV

Počet přestupků

Stáhnout

XLSX

Přestupky v Brně v roce 2018

Excel všech přestupků evidovaných městskou policií Brno v roce 2018. Data jsou očištěna a roztříděna.

Stáhnout