Počet pohybů letadel

Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. Brněnské letiště se profiluje jako regionální letiště se spádovou oblastí přesahující hranici Jihomoravského kraje. Od roku 2015 byly zahájeny pravidelné lety z Brna do Mnichova. Z dalších pravidelných linek zůstalo zachováno pouze spojení do Londýna (Luton). Díky lince operované BMI regional společně s Lufthansou došlo k napojení na významné uzlové evropské letiště. Studie potvrzují, že ve spádové oblasti brněnského letiště existuje potenciál pro rozvoj tradičního síťového létání z/do Brna kvantifikovaný neuspokojenou poptávkou po leteckém spojení (především ze strany firem působících ve spádové oblasti). Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/

Data a zdroje

CSV

Počet pohybů letadel

Stáhnout