Počet Ph.D. studentů

Doktorští studenti jsou významným indikátorem jak počtu VŠ studentů, tak vědy a výzkumu v Brně. Počet doktorských studentů v Brně od roku 2012 mírně klesá, přesto však jsou tyto počty relativně stabilizované a nedochází k tak velkému pokelsu jako u celkového počtu studentů. Zajímavým aspektem však je zvyšující se počet zahraničních Ph. D. studentů, jejichž počet se neustále zvyšuje. To indikuje stále významnější pozici Brna jakožto univerzitního města a jako centra vědy a výzkumu. Výkonové ukazatele MŠMT

Data a zdroje

CSV

Počet Ph.D. studentů

Stáhnout