Počet odbavených cestujících

Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. V roce 2011 letiště Brno odbavilo nejvíce cestujících ve své historii, v následujících letech tento počet opět klesal. Necelá polovina odbavených cestujících cestuje na pravidelných linkách, což je ve vztahu k provozu letiště jednoznačně pozitivní informace, protože v předešlých letech vždy převažovali cestující na sezónních charterových linkách provozovaných především v letních měsících. Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/

Data a zdroje

CSV

Počet odbavených cestujících

Stáhnout