Počet lůžek v nemocnicích/10000 ob

Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích v přepočtu na 10 000 obyvatel Na území Brna v roce 2016 počet lůžek na 10 000 obyvatel činil 111,9. Co do počtu lůžek je situace na městské úrovni příznivější než na úrovni celorepublikové nebo krajské (v České republice činil v roce 2016 počet lůžek v nemocnicích 53,8 na 10 000 obyvatel, kdežto v Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 62,7 lůžek na 10 000 obyvatel). Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje

Data a zdroje

CSV

Počet lůžek v nemocnicích/10000 ob

Stáhnout