Počet lůžek v nemocnicích

Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích. V brněnských nemocnicích došlo mezi roky 2009 a 2015 k snížení počtu lůžek. Pokles byl v letech 2009 – 2015 zaznamenán i na celorepublikové úrovni a také na úrovni Jihomoravského kraje. Pokles počtu lůžek v nemocnicích je však výsledkem dlouhodobějšího trendu optimalizace zdravotnictví a zvyšování efektivity poskytované zdravotnické péče. Na úrovni JMK a Brna pozorujeme v roce 2016 opětovné navýšení počtu lůžek. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje

Data a zdroje

CSV

Počet lůžek v nemocnicích

Stáhnout