Počet lékařů na 1 000 ob.

Ukazatel sleduje počet lékařů na 1000 obyvatel. Pokud propočteme počet lékařů na obyvatele, je situace v Brně obdobně příznivá – na 1 000 obyvatel připadalo v roce 2016 v Brně 9,7 lékaře, kdežto v Jihomoravském kraji připadlo na 1 000 obyvatel 5,2 lékaře a v celé České republice jen 4,7 lékaře na 1 000 obyvatel. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje

Data a zdroje

CSV

Počet lékařů na 1 000 ob.

Stáhnout