Počet lékařů

Ukazatel sleduje počet lékařů. Počet lékařů v Brně mezi léty 2009 a 2016 mírně narostl, na republikové a krajské úrovni se podíl lékařů roste pomaleji. Je ale třeba si uvědomit, že ambulantních služeb v Brně využívají i lidé dojíždějící do Brna do zaměstnání, studenti a lidé z přirozeného spádového území města Brna. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje

Data a zdroje

CSV

Počet lékařů

Stáhnout