Počet kontejnerů na tříděný odpad

Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Počet kontejnerů vykazuje stabilní růst ve všech kategoriích. Nejvíce dynamickým růstem se vyznačuje počet kontejnerů na papír a plasty – naopak sklo a textil vykazují méně dynamický růst. Odbor životního prostředí MMB

Data a zdroje

CSV

Počet kontejnerů na tříděný odpad

Stáhnout