Počet cestujících v rámci IDSJMK/DPMB

Údaje pochází ze statistik Koordinátora Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (KORDIS JMK), přičemž se jedná o veličinu, která je konstruována na základě počtu a druhu prodaných jízdních dokladů. Počet přepravených cestujících (resp. jízd) v rámci IDS i DPMB se až do roku 2011 neustále zvyšoval, což bylo dáno zejména intenzivním rozšiřováním sítě IDS JMK. V současnosti je již pokrytý celý Jihomoravský kraj. I z tohoto důvodu jsou celkové počty cestujících v posledních třech letech stabilní a již nerostou jako v minulosti. K tomuto pozitivnímu výsledku přispívá i skutečnost, že Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje patří mezi nejrozvinutější v rámci středoevropského prostoru a je inspirativní i pro zahraničí. Do budoucna je žádoucí, aby zůstal zachován podíl počtu obcí Jihomoravského kraje obsluhovaných IDS JMK, který je v současné době stoprocentní. Zároveň je nutné, aby byl kladen důraz na zlepšení kvality komfortu a spolehlivosti veřejné hromadné dopravy. Podporovat je třeba také rozšíření působnosti systému ve vazbě i na okolní kraje či zahraničí (Rakousko, Slovensko). KORDIS JMK, a.s. (www.idsjmk.cz)

Data a zdroje

CSV

Počet cestujících v rámci IDSJMK/DPMB

Stáhnout