Počet absolventů VŠ

Počet absolventů vysokých škol spoluvytváří pozitivní image Brna coby uznávaného a prestižního univerzitního města. Uchazeče o zaměstnání – absolventy láká možnost využít získanou specializaci a odborné vědomosti v praxi – tudíž často hledají v místě absolvování vysoké školy profesní uplatnění. Prostřednictvím získané odbornosti a specializace, nabytých znalostí a vědomostí, své kreativity a ideálů se mohou stát absolventi „motorem“ ekonomického rozvoje města a přinášet výsledky v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Počet absolventů v současnosti klesá, souvisí to s celkovou demografickou situací, která ovlivňuje počty příjmaných studentů na VŠ a politikou jednotlivých vysokých škol. Výkonové ukazatele MŠMT

Data a zdroje

CSV

Počet absolventů VŠ

Stáhnout