Parcely statutárního města Brna (SMB)

Parcely statutárního města Brna (SMB) jsou majetkové selekce grafických, vektorových dat dle požadavků Majetkového odboru Magistrátu města Brna z dat ISKN. Jsou to prakticky parcelní polygony s vizualizací k příslušné majetkové kategorii. Fyzickou přípravu/aktualizaci dat provádí T-MAPY spol. s r.o. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Mapa majetku města.

Data a zdroje

Parcely Statutárního města Brna (SMB)

FeatureArcGIS

Stáhnout

Parcely Statutárního města Brna (SMB)

ImageArcGISRest

Stáhnout