Památné stromy

Památné stromy a jejich ochranná pásma na území statutárního města Brna. Součástí dat je název památného stromu, důvod ochrany, číslo dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), obvod kmene a poloměr ochranného pásma. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Městská zeleň.

Data a zdroje

MapServer

Památné stromy

FeatureMapServer

Stáhnout

WMS

Památné stromy

ImageWMS

Stáhnout