Statistiky z oblasti odpadového hospodářství za rok 2016

Data z prezentační aplikace Stav Odpadového Hospodářství Brna. Aplikaci můžete najít na: Brno.cz/data nebo zde: https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=657cfe8f59374ecd94077f979463475c

Data a zdroje

XLSX

Střediska sběrného odpadu - statistiky za rok 2016

Statistiky zpracovaného odpadu v SSO za rok 2016.

Stáhnout

CSV

Statistiky nahlašování kontejnerů tříděného odpadu za rok 2016

CSV obsahující všechny nahlášené stání v roce 2016 pomocí aplikace kterou Sako používá. Aplikaci můžete najít na: http://www.sako.cz/stranka/cz/459/preplneny-kontejner-dejte-nam-vedet-pres-aplikaci/

Stáhnout

XLSX

Poloha a atributy všech kontejnerů tříděného odpadu

Jedná se o data umísténí a atributů všech kontejnerů tříděného odpadu v Brně v listopadu 2016.

Stáhnout

ZIP

Shapefily prostorových analýz

Prostorová data které můžete vidét v aplikace stavu odpadového hospodářství Brna. Jedná se o feature class v geodatabázi. Tyto byly vytvořeny z ostatních datových zdrojů, které můžete najít v této sadě.

Stáhnout