Odborná analýza vývoje počtu osob oficiálně neregistrovaných ve městě Brně

Předložená analýza doplňuje studii Prognóza demografického vývoje obyvatelstva města Brna a jeho okolí, která obsahuje prognózu početního vývoje obyvatelstva evidovaného v průběžné evidenci vedené Českým statistickým úřadem.

Data a zdroje

PDF

Neregistrovaní obyvatelé v Brně

Stáhnout