Městská zeleň

Stromy uličního stromořadí a významné plochy zeleně na území statutárního města Brna. Seznam významných ploch zeleně je uveden v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Součástí dat o stromech uličního stromořadí je taxon daného stromu, součástí dat o významných plochách zeleně je např. druhová skladba a informace o přístupnosti plochy. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Městská zeleň.

Data a zdroje

MapServer

Městská zeleň

ImageArcGISRest

Stáhnout

WMS

Městská zeleň

ImageWMS

Stáhnout