Koordinace výkopových prací

Stavby obsažené v koordinačním harmonogramu výkopových prací, na základě obecně závazné vyhlášky č. 8/2009, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014. Jako koordinované jsou označené stavby, kde je plánován začátek výkopových prací v aktuálním kalendářním roce. Plánované stavby jsou předběžně nahlášeny na období následujících 4 let. Jako významné jsou označeny stavby, které mají větší dopad na dopravní situaci ve městě Brně. Součástí dat je typ stavby a plán zahájení a ukončení stavby. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Výkopové práce a uzavírky.

Data a zdroje

MapServer

Koordinace výkopových prací (významné)

ImageArcGISRest

Stáhnout

WMS

Koordinace výkopových prací (významné)

ImageWMS

Stáhnout

Koordinace výkopových prací (vše podrobně)

ImageArcGISRest

Stáhnout

WMS

Koordinace výkopových prací (vše podrobně)

ImageWMS

Stáhnout