Jaké chcete Brno? 2017

Reprezentativní sociologický výzkum „Jaké chcete Brno?“, provedený na přelomu roku 2016 a 2017 si kladl za cíl zjistit, které aspekty kvality života jsou pro obyvatele Brna důležité a do jaké míry a ve kterých oblastech je potřeba usilovat o změnu či rozvoj. Výsledky průzkumu byly použity jako jeden z podkladů při tvorbě nové vize a strategie města #brno2050 s časovým horizontem do roku 2050. Výzkum se skládal ze dvou částí: z přípravného kvalitativního šetření a následného rozsáhlého reprezentativního kvantitativního výzkumu na 1230 obyvatelích Brna ve věku 15 a více let. Zahrnuti byli jak lidé s trvalým bydlištěm v Brně, tak i ti, kdo zde trvalé bydliště nemají, ale v Brně žijí.

Data a zdroje

sav

Jaké chcete Brno? - datová matice

Stáhnout

PDF

Jaké chcete Brno? - dotazník

Dotazník slouží pro základní orientaci v obsahu a rozsahu výzkumu.

Stáhnout

PDF

Jaké chcete Brno? - závěrečná zpráva

Stáhnout

PPTX

Jaké chcete Brno? - prezentace výsledků

Stáhnout

DOCX

Jaké chcete Brno? - scénař kvali rozhovorů

Stáhnout

PDF

Jaké chcete Brno? - zpráva z kvalitativního výzkumu

Stáhnout