Intenzita dopravy na úsecích dálnic

Indikátor sleduje intenzitu automobilové dopravy na sledovaných dálnicích které procházejí územím Brna. Podle očekávání intenzita dopravy s časem narůstá, a to zejména díky zvýšení počtu automobilů na 1 obyvatele a také růstem tranzitní, mezinárodní dopravy. Tento jev je patrný zejména na dálničních úsecích. Celostátní sčítání dopravy

Data a zdroje

CSV

Intenzita dopravy na úsecích dálnic

Stáhnout