Intenzita dopravy na R43 a R52

Indikátor sleduje intenzitu automobilové dopravy na sledovaných silnicích komunikační sítě města. Na úsecích silnice č. 43 byly zaznamenány podobné hodnoty jako v roce 2005. Kvůli rekonstrukci R52 v roce 2010 jsou získané hodnoty u této silnice zkreslené. Celostátní sčítání dopravy

Data a zdroje

CSV

Intenzita dopravy na R43 a R52

Stáhnout