Sklony komunikací v Brně

Datové zdroje z oblasti infrastruktury.

Data a zdroje

GeoJSON

Sklony komunikací v Brně

Liniová vrstva komunikací v intravilánu města Brna. Sloupce Min, Max a Avg Slope označují minimální, maximální prôměrný sklon danéhoé úseku komunikace. Data jsou z roku 2019 a byly odvozeny z Digitálního modelu terénu. Souřadný systém - GCS WGS84.

Stáhnout