Index stáří

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Ukazatel index stáří porovnává dětskou a seniorskou složku populace. K 31. 12. 2016 připadalo na 100 osob ve věku 0–14 let 135,5 osob ve věku 65+. Na 1 osobu ve věku 0–14 let tedy v daném roce připadlo více než 1,3 obyvatele v seniorském věku. Index stáří se v brněnské populaci pohybuje od roku 2009 kolem hodnoty 136 a patří k nejvyšším z indexů stáří velkých měst v celé ČR (stagnace a mírný pokles indexu v roce 2011 byl dán jak nárůstem dětské složky, tak i patrně i korekcí počtu obyvatel vlivem SLBD 2011). Český statistický úřad

Data a zdroje

CSV

Index stáří

Stáhnout