Vnímání města Brna v zahraničí 2017

Výzkum Image města Brna v zahraničí byl v roce 2017 realizován s hlavním cílem: Analyzovat stávající vnímaní image města Brna v zahraničí a srovnat jej image s cílovou (popsanou v Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020). Dále měl za úkol: Vyhodnotit asociace s městem Brnem a porovnat je s asociacemi ostatních českých měst.Definovat zdroje informací o městě. Získat podklady pro lepší a efektivnější plánovaní marketingových kampaní v zahraničí, které budou probíhat v následujících letech. Výzkum realizovala Kancelář marketingu a zahraničních vztahů.

Data a zdroje

ZIP

Vnímání image města Brna v zahraničí 2017

Zip obsahuje primární datové matice i závěrečnou výzkumnou zprávu.

Stáhnout

nms_data_17385-image-brna_at.sav

Stáhnout

XLSX

nms_data_17385-Image-Brna_AT.xlsx

Stáhnout

nms_data_17385-Image-Brna_DE.sav

Stáhnout

XLSX

nms_data_17385-Image-Brna_DE.xlsx

Stáhnout

nms_data_17385-Image-Brna_PL.sav

Stáhnout

XLSX

nms_data_17385-Image-Brna_PL.xlsx

Stáhnout

nms_data_17385-Image-Brna_SK.sav

Stáhnout

XLSX

nms_data_17385-image-brna_sk.xlsx

Stáhnout

XLSX

nms_tridene-tabulky_17385-Image-Brna_AT.xlsx

Stáhnout

XLSX

nms_tridene-tabulky_17385-Image-Brna_DE.xlsx

Stáhnout

XLSX

nms_tridene-tabulky_17385-Image-Brna_PL.xlsx

Stáhnout

XLSX

nms_tridene-tabulky_17385-Image-Brna_SK.xlsx

Stáhnout

PPTX

nms_zaverecna-zprava_17385-Image-Brna_srovnani-navstevniku-CR_16-11-2017.pptx

Stáhnout