Hustota zalidnění

Indikátor určuje hustotu zalidnění obyvatel ve městě Brně, tedy kolik obyvatel v průměru žije na 1 km2. Hustota zalidnění v Brně se po roce 2000 snižovala, přičemž minimální hodnoty dosáhla v roce 2007. Po tomto roce následoval postupný nárůst a v posledních čtyřech letech dochází ke stagnaci. V roce 2016 žilo v Brně v průměru 1 643 obyvatel na jednom kilometru čtverečním, což jsou přibližně dvě třetiny hodnoty hustoty zalidnění Prahy. Český statistický úřad

Data a zdroje

CSV

Hustota zalidnění

Stáhnout