Dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2017

Cílem tohoto kvantitativního sociologického výzkumu provedeného na přelomu let 2016 a 2017 bylo zjistit, jaké je dopravní chování obyvatel Brna a Brněnské metropolitní oblasti, tedy jak se lidé během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro jednotlivé způsoby přepravy. Výzkum se zajímal i o to, co by se muselo či mělo případně změnit, aby se lidé začali přepravovat jinak. Pro získání reprezentativních odpovědí bylo vybráno celkem 2 436 respondentů starších 15 let, z toho 1 301 z Brna (53 %), 1 135 z ostatních obcí BMO (47 %). Výběrový soubor byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku a městské části (v případě Brna) nebo velikosti obce. Pro výběr respondentů byl použit vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr, tj. byly náhodně zvoleny výchozí body dotazování v celé BMO, v jejich rámci proběhl náhodný výběr adres, domácností a konkrétních respondentů. Průzkum byl prováděn standardizovaným dotazníkem, jehož součástí byl i cestovní deník – arch pro záznam cest respondentů ve dvou rozhodných dnech (jednom pracovním a jednom víkendovém dni).

Data a zdroje

sav

Dopravní chování obyvatel 2017 - data

Stáhnout

PPTX

Dopravní chování 2017 - prezentace

Stáhnout

PDF

Dopravní chování 2017 - dotazník

Dotazník slouží pro základní orientaci v obsahu a rozsahu výzkumu.

Stáhnout

PDF

Dopravní chování 2017 - závěrečná zpráva

Stáhnout