Dodaná energie vyrobená z odpadu

Kvantitativní indikátor popisuje energetické využití komunálního odpadu, tzn. jak velké množství tepelné a elektrické energie je vyrobeno společností SAKO Brno, a. s., spalováním odpadu. Indikátor je zjištěn na základě fakturačních hodnot dodávek společnosti SAKO Brno, a. s., (divize Spalovna). Ze srovnání celkových ročních úhrnů vyplývá, že množství tepelné i elektrické energie, která je vyráběna spalováním odpadu ve spalovně společnosti SAKO Brno, a. s., a následně prodána odběratelům, se mezi léty 2010 a 2011 dramaticky zvýšilo, a to díky rozsáhlé rekonstrukci spalovny. V letech 2012 a 2013 se začala nově rekonstruovaná spalovna plně využívat, což se odrazilo v ještě větším výkonu u výroby tepelné energie a následné meziroční stabilizaci výroby. SAKO, a. s.

Data a zdroje

CSV

Dodaná energie vyrobená z odpadu

Stáhnout

CSV

Dodaná energie vyrobená z odpadu 2

Stáhnout