Délka cyklistických stezek a cyklopruhů

Existují data, která byla jednorázově publikována při tvorbě generelu cyklodopravy v roce 2010. Dále aktuální stav cykloopatření sleduje sdružení Brno na kole a údaje zanáší do mapového podkladu – http://www.brnonakole.cz/cyklomapa-brna/. Sledování délky cyklostezek je potom možné nalézt v publikaci Brno v číslech (Odbor dopravy MMB). Tento zdroj byl vybrán jako primární, protože je u něj na rozdíl od dvou předešlých zajištěna periodicita měření. Lze konstatovat, že délka cyklostezek v Brně každoročně roste. Tempo růstu však není vysoké, zejména vzhledem k majetkovým problémům při stavbách a také kvůli vysoké finanční náročnosti investic. Z tohoto důvodu v součastnosti roste zejména počet cykloopatření v hlavním dopravním prostoru, jež jsou do města vhodná a také nejsou tolik ekonomicky náročná. Brno v číslech

Data a zdroje

CSV

Délka cyklistických stezek a cyklopruhů

Stáhnout