Dělba přepravní práce 2019

Cílem opakovaného sociologického výzkumu „Dělba přepravní práce“ je získávání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Dlouhodobé sledování rozdělení počtu přepravených cestujících jednotlivými druhy dopravy může přispět ke sledování úspěšnosti zaváděných opatření. Předmětem této datové sady je čtvrtá vlna výzkumu z roku 2019. Výzkum realizuje Odbor dopravy MMB.

Data a zdroje

PDF

Dělba přepravní práce 2019

výzkumná zpráva

Stáhnout

PPTX

DPP 2019 - prezentace výstupů

Stáhnout

DPP 2019 - datová matice

datová matice (IBM SPSS)

Stáhnout

CSV

DPP 2019 - datová matice csv

Stáhnout