Dělba přepravní práce 2014

Cílem opakovaného sociologického výzkumu „Dělba přepravní práce“ je získávání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Dlouhodobé sledování rozdělení počtu přepravených cestujících jednotlivými druhy dopravy může přispět ke sledování úspěšnosti zaváděných opatření. Předmětem této datové sady je třetí vlna výzkumu z roku 2014. Výzkum realizuje Odbor dopravy MMB.

Data a zdroje

sav

Dělba přepravní práce 2014 - dojíždějící - datová matice

Stáhnout

sav

Dělba přepravní práce 2014 - rezidenti - datová matice

Stáhnout

PDF

Dělba přepravní práce 2014 - závěrečná zpráva

Stáhnout