Dělba přepravní práce 2010

Cílem opakovaného sociologického výzkumu „Dělba přepravní práce“ je získávání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Dlouhodobé sledování rozdělení počtu přepravených cestujících jednotlivými druhy dopravy může přispět ke sledování úspěšnosti zaváděných opatření. Předmětem této datové sady je první vlna výzkumu z roku 2010. Výzkum realizuje Odbor dopravy MMB.

Data a zdroje

PDF

DPP 2010 - závěrečná zpráva

Stáhnout

sav

DPP 2010 - datová matice

Stáhnout