Data mobilních operátorů-přítomné obyvatelstvo

Datová sada od mobilního operátora obsahuje informace o počtu přítomného obyvatelstva v administrativní jednotce (ZSJ-základní sídelní jednotka). Dataset obsahuje Kód ZSJ, den v týdnu (weekend, workday), čas (hour) a počet přítomného ob. (users). Sběr dat byl proveden pomocí signalizační sítě mobilního operátora a byl měřen v září a říjnu roku 2016, na základě čehož se pak stanovily průměrný pracovní a víkendový den.

Data a zdroje

CSV

Pritomne_ob

KOD_ZSJ_P: Číslo ZSJ dle platného číselníku ČSÚ Day: rozlišení dne na víkendový a pracovní Hour: označení hodinového intervalu Users: počet přítomných osob v časovém intervalu

Stáhnout

XLSX

Přítomné ob. 2018

Monitoring proběhl pomocí unikátní geodemografické metody, která pracuje s daty mobilního operátora, tzv. zbytkovými signalizačními daty. Nepřetržitě je monitorováno rozložení obyvatelstva i jeho mobility v prostoru. Zájmové území bylo nastaveno na katastrální území města Brna po jednotlivých základních sídelních jednotkách a zbytek Jihomoravského kraje s podrobností po jednotlivých obcích.

Stáhnout

PDF

Metodika

metodické zpracování dat včetně číselníku a srovnání dat s rokem 2016

Stáhnout