Data mobilních operátorů-pohyb obyvatel

READ FIRST V datasetu je možné nalézt všechny uskutečněné cesty obyvatel na území města Brna dle výchozí parametrizace (viz níže) po dobu 1 referenčního týdne. Aby byl pohyb zaznamenán, musel dotyčný strávit v daném místě alespoň 1 hodinu - nejsou tedy zaznamenány pohyby, kdy dotyčný strávil v daném místě menší dobu. V datasetu jsou zaznamenány začátky a konce cest. Nejnižší čas je jedna a nejvyšší 22. Časy 0 a 23 se v matici cesty nevyskytují - je tomu tak z toho důvodu, že minimální doba pobytu je nastavena na 60 minut a tudíž, aby začala cesta, musí mobil být nejdříve vygenerováno místo pobytu. Výpočet úvodních míst pobytu začíná pro daný den v 0:00 a výpočet posledních míst pobytu je ukončen k 23:59. Matice uskutečněných cest nabývá následujících maximálních rozsahů možných zdrojů a cílů: 1. Území města Brna – úroveň katastrálního území (celkem maximálně 48 jednotek) 2. Okres Brno-venkov – úroveň obce (celkem maximálně 187 jednotek) 3. Zbytek Jihomoravského kraje – úroveň okresů (celkem maximálně 6 jednotek) 4. Jiné kraje ČR – úroveň krajů (celkem maximálně 13 jednotek)

Data a zdroje

CSV

f2017-04-03.csv

Stáhnout

CSV

f2017-04-04.csv

Stáhnout

CSV

f2017-04-05.csv

Stáhnout

CSV

f2017-04-06.csv

Stáhnout

CSV

f2017-04-07.csv

Stáhnout

CSV

f2017-04-08.csv

Stáhnout

CSV

f2017-04-09.csv

Stáhnout

PDF

Popis_dat.pdf

Popis dat, metodika sběru, číselníky

Stáhnout