Cizinci v Brně - vztahy, vazby a sítě podpory (2018)

Rozsáhlá analýza vybraných sociálních sítí cizinců z tzv. třetích zemí ve městě Brně vznikla v průběhu roku 2017 a tato data jsou východiskem k tvorbě lokální Strategie integrace cizinců. Město Brno jako první provedlo důsledný sběr i analýzu dat se zaměřením na sociální sítě cizinců v ukrajinské, indické a arabské komunitě. Výzkum se zaměřil také na propojení cizinců s českou společností i další rozvíjení vzájemných vztahů.

Data a zdroje

PDF

Cizinci v Brně - vztahy, vazby a sítě podpory (2018)

Jedná se o knižní vydání studie. ISBN 978-80-7364-082-8

Stáhnout