Výzkum Bydlení v Brně 2019

Jaké jsou stávající podmínky bydlení obyvatel města? Jaké jsou jejich nároky a požadavky na bydlení? Jaké bydlení by vyhovovalo konkrétní situaci různých skupin obyvatel? Oficiální statistiky nám takové informace nepřinášejí. Proto jsme v roce 2019 nechali na Magistrátu města Brna (MMB) zpracovat sociologický výzkum Bydlení v Brně.

Data a zdroje

PDF

Výzkum bydlení v Brně - závěrečná zpráva

Stáhnout

PDF

Výzkum Bydlení v Brně - úvodní rešerše

Stáhnout

XLSX

Výzkum Bydlení v Brně - třídění prvního stupně

Stáhnout

Storymapa k výzkumu bydlení

Stáhnout

sav

Výzkum Bydlení v Brně - datová matice

Jedná se o vážená data, pro případné analytické práce v programu IBM SPSS je nutné zapnout váhy.

Stáhnout

PDF

Výzkum Bydlení v Brně - dotazník

Stáhnout