BUG - infrastruktura

Datové sady z aplikace Brno Urban Grid - téma infrastruktura

Data a zdroje

ZIP

Výměra ploch zástavby dle ÚPD

Stáhnout

ZIP

Převažující typ krajinného pokryvu

Stáhnout