Bombardování Brna

ísta zásahů bomb při spojeneckých a sovětských náletech v letech 1944-1945. Součástí dat je rozlišení lokalit zásahů bomb podle hlavních spojeneckých náletů v srpnu, listopadu a prosinci 1944 či sovětských leteckých útoků v dubnu 1945. Data vytvořilo Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna. Byly využity  archiválie uložené v Muzeu města Brna, Archivu města Brna a podklady Vlastimila Schildbergera st. a dalších pamětníků, badatelů či vojenských historiků zabývajících se tímto tématem. Data je možné upřesnit nebo doplnit ve spolupráci s autory přes adresu bomby@spilberk.cz. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Bombardování Brna (www.brno.cz/bombardovani).

Data a zdroje

MapServer

Bombardování Brna

MapServer

Stáhnout