Vymezení funkčního území Brněnské metropolitní oblasti a Jihlavské sídelní aglomerace

Předmětem studie je vymezení funkčních území Brněnské metropolitní oblasti (BMO) a Jihlavské sídelní aglomerace (JSA) na základě analýzy funkčních vztahů mezi jádrovým městem (Brnem, resp. Jihlavou) a obcemi v jeho zázemí. Cílem je vymezení funkčních městských regionů Brna a Jihlavy jako prostorových rámců pro rozvinutí městské dimenze kohezní politiky EU a koordinované plánovací a politické intervence.

Data a zdroje

PDF

Vymezení BMO

Stáhnout