Bilance vysázených a asanovaných stromů

V rámci předkládaného indikátoru se zjišťuje počet vysazených a asanovaných stromů ve správě příspěvkové organizace města Brna – Veřejné zeleně města Brna (VZmB). Údaje jsou evidovány Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací. U svěřené zeleně vykonává VZmB správu, údržbu a postupnou rekonstrukci. Stromy jsou jedním z významných prvků veřejné zeleně a je potřebná jejich pravidelná výsadba a asanace. Nejvyšší počet vysazených stromů byl zaznamenán v roce 2003 (920 stromů), nejnižší pak v roce 2007 (164 stromů). V roce 2016 bylo vysázeno 199 stromů. Kácení se v roce 2016 navýšilo o téměř 200 ks, a to přípravou části parku Špilberk pro nové úpravy na severním svahu, kterým kácení předcházelo. Většinou se nejednalo o velké stromy, ale spíše o nálety v místě bývalých zahrad. Na ploše vznikne ukázková a zásobní zahrada sortimentu trvalek. Veřejná zeleň města Brna, p. o. (http://www.vzmb.cz/)

Data a zdroje

CSV

Bilance vysázených a asanovaných stromů

Stáhnout