Analýza turistické poptávky města Brna 2019

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 definuje hlavní cíl města Brna v oblasti turistiky v podobě zvýšení návštěvnosti města celkově o 25 % z toho o 20 % u domácí a o 30 % u zahraniční klientely ke konci období programu. Cílem výzkumu Analýza turistické poptávky města Brna je získat detailnější informace o struktuře návštěvníků města Brna a nastavit pravidelný monitoring vybraných cílových skupin.

Data a zdroje

PDF

Závěrečná zpráva ze sociologického průzkumu

Turistická poptávka města Brna

Stáhnout

PDF

Manažerské shrnutí závěrečné zprávy

Stáhnout

sav

Datová matice SPSS

základní data výzkumu

Stáhnout

XLSX

Tabulková část průzkumu

Data k podkladovým tabulkám v závěrečné zprávě

Stáhnout