Analýza turistické poptávky města Brna 2018

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 definuje hlavní cíl města Brna v oblasti turistiky v podobě zvýšení návštěvnosti města celkově o 25 % z toho o 20 % u domácí a o 30 % u zahraniční klientely ke konci období programu. Cílem výzkumu Analýza turistické poptávky města Brna je získat detailnější informace o struktuře návštěvníků města Brna a nastavit pravidelný monitoring vybraných cílových skupin. Výzkum v roce 2018 tak navazuje v obdobném designu na sběr dat, který proběhl v září a říjnu roku 2017. Hlavním cílem průzkumu Analýza turistické poptávky města Brna je přesně a podrobně analyzovat turistickou návštěvnost města Brna, především z hlediska skladby návštěvníků, zdrojových regionů a zemí, důvodů návštěvy, způsobu dopravy a trávení volného času, jakož i prověření spokojenosti návštěvníků s nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu, s vybavením města, kvalitou poskytovaných služeb, a také zjištění míry loajality návštěvníků prostřednictvím Net Promoter Score a jejich ochoty město v budoucnu opět navštívit. Výzkum proběhl v létě 2018 na vzorku 1507 respondentů.

Data a zdroje

sav

Analýza turistické poptávky 2018 - datová matice

Stáhnout

PDF

Analýza turistické poptávky města Brna 2018 - závěrečná zpráva

Stáhnout

PDF

Analýza turistické poptávky města Brna 2018 - management summary

Stáhnout

XLSX

Analýza turistické poptávky města Brna 2018 - tabulky

Stáhnout

XLSX

Analýza turistické poptávky města Brna 2018 - rozpis lokalit a dotazování

Stáhnout