Analýza turistické poptávky města Brna 2017

Brno pořizuje Analýzu turistické poptávky města Brna opakovaně. Hlavním cílem průzkumu je přesně a podrobně analyzovat turistickou návštěvnost města Brna, především z hlediska skladby návštěvníků, zdrojových regionů a zemí, důvodů návštěvy, způsobu dopravy a trávení volného času. Dále se výzkum zaměřuje na zjištění spokojenosti s nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu, s vybavením města, i kvalitou poskytovaných služeb. Výzkum vyhodnocuje i zájem návštěvníků město v budoucnu opět navštívit a zjišťuje informace o dalších aspektech, které se ovlivňují zájem o návštěvu města. První vlna výzkumu, která je předmětem této datové sady, proběhla v roce 2017. Druhá vlna výzkumu se uskutečnila v roce 2018.

Data a zdroje

ZIP

Analýza turistické poptávky města Brna - výstupy

Zip složka obsahuje všechny výstupy z výzkumu včetně datové matice, výzkumné zprávy a dotazníku.

Stáhnout