Hledat data : volná pracovní místa

Počet nalezených záznamů: 2

  • Indikátor sleduje počet volných pracovních míst v Brně. Data jsou čerpána z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ze Statistických ročenek trhu práce. Další data jsou k dispozici veřejně na statistickém portálu MPSV. Od nástupu ekonomické krize byl znepokojivý pokles počtu volných pracovních míst – pro uchazeče o zaměstnání bylo extrémně složité dostat se na volné pracovní místo. V posledních letech se díky globálnímu ekonomickému růstu počet volných pracovních míst opět navyšuje, nedosahuje ale hodnot před rokem 2008. Portál MPSV; http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.
  • Indikátor odráží poptávku a nabídku na trhu práce. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je syntetickým indikátorem, který na jedné straně ukazuje, kolik je volných pracovních míst a zároveň na druhé straně kolik lidí je bez práce. Indikátorem lze sledovat, jestli má trh práce dostatek pracovních sil a zda na druhou stranu není až příliš vysoký přetlak zájemců o volná pracovní místa. Počty uchazečů o jedno pracovní místo se od roku 2008 v době počátku globální hospodářské krize neustále zvyšovaly až do roku 2013. Znepokojivý byl zejména velmi nízký počet volných pracovních míst – pro uchazeče o zaměstnání bylo extrémně složité dostat se na volné pracovní místo. V roce 2008 byl poměr uchazečů na jedno volné pracovní místo 1,5 a k tomuto poměru se v současné době hodnota indikátoru opět přibližuje (2,5 v červnu 2017), což je příznivý signál. Potenciálně rozevírající se nůžky mezi počtem volných pracovních míst a dosažitelnými uchazeči jsou velkou hrozbou pro stabilitu trhu práce a obecněji pro stabilitu společnosti. S přihlédnutím k relativně vyššímu podílu nezaměstnaných osob v Brně je nutné tuto oblast detailně sledovat (v poslední době můžeme díky globálnímu ekonomickému růstu sledovat zlepšení jak ve statistice podílu nezaměstnaných osob, tak i v počtu volných míst). Portál MPSV; http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.