Hledat data : univerzity

Počet nalezených záznamů: 3

  • Tento kvantitativní indikátor udává přehled o počtu vysokoškolských studentů na veřejných školách ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního města. Vypovídá nejen o atraktivitě a kvalitě brněnských vysokých škol, ale také o celkové atraktivitě města Brna. Veřejné vysoké školy mají v Brně dlouhou tradici. Přesto, že se počty studentů stále snižují (což souvisí se silnými ročníky, které nastupovaly na vysoké školy v letech 2009-2011, tak i třeba s politickou situací VŠ na státní úrovni). Na veřejných VŠ stále studuje přes 90 % všech vysokoškolských studentů v Brně. Výkonové ukazatele MŠMT
  • Tento kvantitativní indikátor udává přehled o počtu vysokoškolských studentů na soukromých školách ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního města. Vypovídá nejen o atraktivitě a kvalitě brněnských vysokých škol, ale také o celkové atraktivitě města Brna. Soukromé vysoké školy nemají tak pevné postavení v porovnání s veřejnými vysokými školami. Přesto zde však v roce 2011 studovalo cca 5 500 studentů. Od té doby však dochází k poklesu studentů. Mnohé soukromé vysoké školy také zanikly. V roce 2017 v Brně evidujeme 5 soukromých vysokých škol s počtem cca 2 700 studentů (tedy o polovinu méně jak v roce 2011). Výkonové ukazatele MŠMT
  • Indikátor zjišťuje míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol všech forem studia nacházejících se ve městě Brně v míře podrobnosti dle jednotlivých fakult. Jedná se o míru uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce po dokončení studia. Je vypočten jako podíl nezaměstnaných absolventů evidovaných na Úřadech práce a všech absolventů vysokých škol nacházejících se ve městě Brně. Indikátor sleduje, zda má trh práce dostatečnou kapacitu a nabídku pracovních míst pro čerstvé absolventy. Dále vypovídá o struktuře a míře nezaměstnanosti absolventů jednotlivých univerzit a fakult a ukazuje, kteří uchazeči o zaměstnání mezi absolventy brněnských vysokých škol se hůře prosazují na trhu práce. V roce 2013, v době nejvyšší nezaměstnanosti absolventů, z veřejných vysokých škol dosahovala nevyšší míry nezaměstnanosti absolventů Veterinární a farmaceutická univerzita, konkrétně Fakulta veterinárního lékařství (24,5 %) a Fakulta veterinární hygieny a ekologie (22,8 %). Vysokou mírou nezaměstnanosti se vyznačovala i Fakulta výtvarných umění (24,1 %) a Fakulta architektury (19,3 %) Vysokého učení technického v Brně. V rámci Mendelovy univerzity v Brně vykazovala nejvyšší míru nezaměstnanosti Agronomická fakulta (15, 8 %). Největší míry nezaměstnanosti absolventů z fakult Masarykovy univerzity dosahovala Fakulta sportovních studií (13,7 %). V tabulce nejsou obsaženy všechny soukromé vysoké školy, jelikož k nim nebyly zjištěny údaje. Z uvedených soukromých vysokých škol, nejvyšší míru nezaměstnaných absolventů vykazovala Vysoká škola obchodní a hotelová (v roce 2013 to bylo 18,0 %) a nově i VŠ Karla Engliše (19,6 % v roce 2016). Statistické údaje Úřadu práce ČR, statistické výstupy