Hledat data : pohyb

Počet nalezených záznamů: 2

  • READ FIRST V datasetu je možné nalézt všechny uskutečněné cesty obyvatel na území města Brna dle výchozí parametrizace (viz níže) po dobu 1 referenčního týdne. Aby byl pohyb zaznamenán, musel dotyčný strávit v daném místě alespoň 1 hodinu - nejsou tedy zaznamenány pohyby, kdy dotyčný strávil v daném místě menší dobu. V datasetu jsou zaznamenány začátky a konce cest. Nejnižší čas je jedna a nejvyšší 22. Časy 0 a 23 se v matici cesty nevyskytují - je tomu tak z toho důvodu, že minimální doba pobytu je nastavena na 60 minut a tudíž, aby začala cesta, musí mobil být nejdříve vygenerováno místo pobytu. Výpočet úvodních míst pobytu začíná pro daný den v 0:00 a výpočet posledních míst pobytu je ukončen k 23:59. Matice uskutečněných cest nabývá následujících maximálních rozsahů možných zdrojů a cílů: 1. Území města Brna – úroveň katastrálního území (celkem maximálně 48 jednotek) 2. Okres Brno-venkov – úroveň obce (celkem maximálně 187 jednotek) 3. Zbytek Jihomoravského kraje – úroveň okresů (celkem maximálně 6 jednotek) 4. Jiné kraje ČR – úroveň krajů (celkem maximálně 13 jednotek)
  • Datová sada od mobilního operátora obsahuje informace o počtu přítomného obyvatelstva v administrativní jednotce (ZSJ-základní sídelní jednotka). Dataset obsahuje Kód ZSJ, den v týdnu (weekend, workday), čas (hour) a počet přítomného ob. (users). Sběr dat byl proveden pomocí signalizační sítě mobilního operátora a byl měřen v září a říjnu roku 2016, na základě čehož se pak stanovily průměrný pracovní a víkendový den.