Hledat data : počet ekonomických subjektů

Počet nalezených záznamů: 1

  • Indikátor sleduje počet ekonomických subjektů (v členění na fyzické a právnické osoby) na území okresu Brno-město a na území Jihomoravského kraje registrovaných v Registru ekonomických subjektů (RES). V uplynulém období je zaznamenán pozvolný nárůst počtu ekonomických subjektů, a to jak na území ČR, tak i na území JMK i města Brna. Nejvýraznější meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů registrovaných na území správního obvodu města Brna za poslední období byl zaznamenán mezi lety 2010 a 2011 (počet registrovaných ekonomických subjektů k 31. 12. 2010 vzrostl o 3 % počtu roku 2009). ČSÚ, Statistická ročenka Jihomoravského kraje