Hledat data : nemocnice

Počet nalezených záznamů: 3

  • Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích. V brněnských nemocnicích došlo mezi roky 2009 a 2015 k snížení počtu lůžek. Pokles byl v letech 2009 – 2015 zaznamenán i na celorepublikové úrovni a také na úrovni Jihomoravského kraje. Pokles počtu lůžek v nemocnicích je však výsledkem dlouhodobějšího trendu optimalizace zdravotnictví a zvyšování efektivity poskytované zdravotnické péče. Na úrovni JMK a Brna pozorujeme v roce 2016 opětovné navýšení počtu lůžek. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
  • Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích v přepočtu na 10 000 obyvatel Na území Brna v roce 2016 počet lůžek na 10 000 obyvatel činil 111,9. Co do počtu lůžek je situace na městské úrovni příznivější než na úrovni celorepublikové nebo krajské (v České republice činil v roce 2016 počet lůžek v nemocnicích 53,8 na 10 000 obyvatel, kdežto v Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 62,7 lůžek na 10 000 obyvatel). Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
  • Významné instituce a další vytipované objekty s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáři, invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty zdravotnická zařízení (nemocnice, ordinace a lékárny), kulturní objekty (galerie, divadla, koncertní sály, kina, knihovny, kostely apod.), úřady, finanční instituce (banky, bankomaty, pojišťovny), obchodní domy, restaurace a kavárny, hotely, sportoviště, family pointy a veřejné toalety. Dále jsou zahrnuty bezbariérové vstupy do velkých budov, vyhrazená parkovací místa a zastávky hromadné dopravy. Součástí dat jsou kontaktní údaje na budovy (telefon, webové stránky), u některých budov také podrobné informace o přístupu a pohybu po budově, bezbariérových toaletách apod. Zdravotnická zařízení navíc obsahují další velmi podrobné informace. Je zde popsán přístup k budově od MHD, parkování, nejbližší lékárna (pokud se nachází v budově nebo v její blízkosti), zda je v areálu park či občerstvení. Dále data obsahují informace o informačním systému (navigaci po objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách. Popisná data (kromě informací o zdravotnických zařízeních) jsou dostupná i v anglickém jazyce. Všechny objekty kromě zdravotnických zařízení jsou zmapovány pouze v centru města Brna, zdravotnická zařízení jsou zmapována na celém úzěmí města Brna. Data jsou aktualizována jednou za 2 roky (data o zdravotnických zařízeních v lichých letech, data o ostatních objektech v sudých letech), upozornění občanů na chyby jsou opravována průběžně. Data jsou zobrazena v aplikaci Mapa přístupnosti Brna. Prostřednictvím této aplikace je možné upozorňovat na chyby v datech a navrhovat zmapování nových budov. Dále jsou data zobrazena také v tištěných publikacích Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu a Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně vydávaných Magistrátem města Brna.