Hledat data : nájem

Počet nalezených záznamů: 1

  • Indikátor průměrné nájemné maloobchodních, kancelářských, výrobních a obchodních prostor (EUR/m2/měsíc) sleduje vývoj realitního trhu, přičemž pokles průměrného nájemného indikuje nepříznivý ekonomický vývoj nebo v případě stabilního ekonomického vývoje převis nabídky nad poptávkou. Indikátor je zjišťován na základě expertního určení hodnot pro jednotlivé druhy nemovitostí ze strany významných realitních kanceláří a developerů; jednotlivé lokality se dělí podle své atraktivity na tzv. 1A lokality = nejatraktivnější a lokality 1B, které jsou méně atraktivní. Ze zjištěných hodnot vyplývá, že průměrné nájemné se u všech kategorií nemovitostí v čase příliš nemění a je poměrně stabilní. Po ekonomické krizi se hodnoty průměrného nájemného (vyjma obchodní, admin. center na okraji města) poměrně snížily. V současné době se však ceny dostávají na úroveň roku 2009 a očekává se i její další růst z důvodů omezené nabídky těchto prostor. Na základě expertního určení hodnot ze strany realitních kanceláří a developerů (např. CTP Invest).