Hledat data : letiště

Počet nalezených záznamů: 3

  • Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. Brněnské letiště se profiluje jako regionální letiště se spádovou oblastí přesahující hranici Jihomoravského kraje. Od roku 2015 byly zahájeny pravidelné lety z Brna do Mnichova. Z dalších pravidelných linek zůstalo zachováno pouze spojení do Londýna (Luton). Díky lince operované BMI regional společně s Lufthansou došlo k napojení na významné uzlové evropské letiště. Studie potvrzují, že ve spádové oblasti brněnského letiště existuje potenciál pro rozvoj tradičního síťového létání z/do Brna kvantifikovaný neuspokojenou poptávkou po leteckém spojení (především ze strany firem působících ve spádové oblasti). Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/
  • Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. V roce 2011 letiště Brno odbavilo nejvíce cestujících ve své historii, v následujících letech tento počet opět klesal. Necelá polovina odbavených cestujících cestuje na pravidelných linkách, což je ve vztahu k provozu letiště jednoznačně pozitivní informace, protože v předešlých letech vždy převažovali cestující na sezónních charterových linkách provozovaných především v letních měsících. Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/
  • Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. Co se týče nákladní přepravy, na letišti funguje pravidelně pouze jedna CARGO linka o konstantní kapacitě a intervalech letu. Pouze v „předkrizových“ letech 2008 a 2009 byla tato linka doplněna dalšími nepravidelnými CARGO spoji, které však byly v následných letech omezeny. Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/